Ψυγεία Βιτρίνες

Χωρητικότητα σε lt: 208 lt

Ύψος σε (m): 0.90

Πλάτος: 84 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 10

Διαθέσιμο για αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 500 lt

Ύψος σε (m): 1.95

Πλάτος: 67 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: -24 ~ -18

Διαθέσιμο για αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 97 lt

Ύψος σε (m): 0.84

Πλάτος: 50 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 10 °C

Διαθέσιμο για Αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 160 lt

Ύψος σε (m): 1.88

Πλάτος: 40 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 350 lt

Ύψος σε (m): 0.84

Πλάτος: 130 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 10 °C

Διαθέσιμο για Αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 400 lt

Ύψος σε (m): 1.935

Πλάτος: 56 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 7 °C

Διαθέσιμο για Αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 145 lt

Ύψος σε (m): 0.89

Πλάτος: 59.5 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 5 ~ +18 °C

Διαθέσιμο για Αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 600 lt

Ύψος σε (m): 1.93

Πλάτος: 70 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 510 lt

Ύψος σε (m): 2.125

Πλάτος: 68 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 7 °C

Διαθέσιμο για Αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 810 lt

Ύψος σε (m): 2.02

Πλάτος: 123.5 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 810 lt

Ύψος σε (m): 2.02

Πλάτος: 123 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 400 lt

Ύψος σε (m): 1.85

Πλάτος: 59.5 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 5 ~ +22

Διαθέσιμο για Αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 1035 lt

Ύψος σε (m): 2.17

Πλάτος: 104 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 1230 lt

Ύψος σε (m): 2.125

Πλάτος: 120 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 55 lt

Ύψος σε (m): 0.65

Πλάτος: 43.9 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 7 °C

Κατόπιν Παραγγελίας

27 Προϊόντα
Σύγκριση